Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 13. 12. 2020 do 20. 12. 2020

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

3. neděle adventní

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého Drahomíra (max. kapacita 72 lidí)

Mše svatá Březina 8:30

(max. kapacita 33 lidí)

Mše svatá Bukovinka 10:00

(max. kapacita 24 lidí)

Mše svatá Křtiny 10:30

Na úmysl poutníků (max. kapacita 72 lidí)

Pondělí

Památka sv. Jana od Kříže,
kněze a učitele církve

Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků

Středa
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého Lubomíra

Mše svatá Březina 16:00

+ svátost smíření od 15:30 hod.

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Bukovinka 17:00

+ svátost smíření od 16:30 hod.

Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodinu Oralovu a duše v očistci

Mše svatá Křtiny 17:00

Za zdraví a Boží požehnání pro nemocnou osobu
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota

Rorátní mše svatá
ke cti Panny Marie


Mše svatá Bukovinka 6:30
Mše svatá Křtiny 7:00

Za děti a mládež naší farnosti

Neděle

4. neděle adventní

Mše svatá Křtiny 7:30

Na poděkování Bohu (max. kapacita 72 lidí)

Mše svatá Březina 8:30

(max. kapacita 33 lidí)

Mše svatá Bukovinka 10:00

(max. kapacita 24 lidí)

Mše svatá Křtiny 10:30

Za biřmovance (max. kapacita 72 lidí)

- Ve křtinské farnosti je nyní možné účastnit se mše svaté veřejně, a to za respektování
  těchto epidemiologických opatření, která se však v závislosti na situaci v celé České republice
  mohou změnit :
  a) bohoslužeb se může zúčastnit maximálně 30% kapacity míst na sezení v daném kostele:
  Křtiny - 72 lidí, Březina 33 lidí, Bukovinka - 24 lidí.
  b) v lavicích musí být vždy dodržen rozestup min. 2 metry (vyjma účastníků jedné domácnosti).
  c) účastníci si při příchodu do kostela desinfikují ruce.
  d) roušku mají nasazenou účastníci po celou dobu bohoslužby.
  e) při bohoslužbách není dovolený hromadný zpěv (zpívá pouze varhaník anebo zpěvák na kůru).
- Prosíme všechny z jiných farností a obcí, aby v této složité době do našich kostelů pokud nemusí,
  nejezdili, a nezabírali tak možnost křtinským farníkům účastnit se bohoslužeb.
- Doporučujeme připojit se v rodinách k modlitbě růžence za ukončení pandemie denně ve 20:00.
- Po dobu uzavření základních škol se ruší prezenční výuka náboženství na území křtinské farnosti.
  Vyučování náboženství pro žáky 1. až 4. třídy pokračuje i nadále (distanční formou),
  pro žáky 5. až 9. třídy výuka na faře zcela odpadá.
- Modlitby matek probíhají pravidelně ve čtvrtek ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15.
- V průběhu adventu a doby vánoční bude mít zpovědní služba u kostela Nalezení sv. Kříže v Brně
  (u kapucínů) omezený režim. Využívejte proto svátosti smíření ve svých farnostech.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace