Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 06. 12. 2020 do 13. 12. 2020

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

2. neděle adventní

Mše svatá Křtiny --:--

Mše svaté budou slouženy
místními kněžími soukromě

Pondělí

Památka sv. Ambrože

--:--
Úterý

Slavnost Panny Marie
počaté bez poskvrny
prvotního hříchu

Mše svatá Křtiny 17:00

Za nemocné křtinské farnosti

Středa
Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodinu Mendlovu a Oulehlovu, a za duše v očistci

Mše svatá Březina 16:00
Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého Roberta a za celou rodinu Oulehlovu

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 17:00

Za maminku Vandu Byrtusovou
ke 100 letům výročí narození
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota

Rorátní mše svatá
ke cti Panny Marie


Mše svatá Bukovinka 6:30
Mše svatá Křtiny 7:00

Na úmysl poutníků

Neděle

3. neděle adventní

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého Drahomíra (max. kapacita 72 lidí)

Mše svatá Březina 8:30

(max. kapacita 33 lidí)

Mše svatá Bukovinka 10:00

(max. kapacita 24 lidí)

Mše svatá Křtiny 10:30

Na úmysl poutníků (max. kapacita 72 lidí)

- V neděli 6. prosince 2020 budeme ve farním kostele ve Křtinách zpovídat od 8:00 do 8:30. 
  Po zpovídání bude možné přistoupit ke svatému přijímání od 8:30 do 8:50.
- Počínaje nedělí 13. prosince 2020 je možné účastnit se nedělní mše svaté veřejně,
  a to za respektování těchto podmínek:
  a) Bohoslužeb se může zúčastnit maximálně 30% kapacity míst na sezení v daném kostele:
  Křtiny - 72 lidí, Březina 33 lidí, Bukovinka - 24 lidí.
  b) V lavicích musí být vždy dodržen rozestup min. 2 metry (vyjma účastníků jedné domácnosti).
  c) Účastníci si při příchodu do kostela desinfikují ruce.
  d) Roušku mají nasazenou účastníci po celou dobu bohoslužby.
  e) Při bohoslužbách není dovolený hromadný zpěv (zpívá pouze varhaník anebo zpěvák na kůru).
- Prosíme všechny z jiných farností a obcí, aby v této složité době do našich kostelů pokud nemusí,
  nejezdili, a nezabírali tak možnost křtinským farníkům účastnit se bohoslužeb.
- Doporučujeme připojit se v rodinách k modlitbě růžence za ukončení pandemie denně ve 20:00.
- Po dobu uzavření základních škol se ruší prezenční výuka náboženství na území křtinské farnosti.
  Vyučování náboženství pro žáky 1. až 4. třídy pokračuje i nadále (distanční formou),
  pro žáky 5. až 9. třídy výuka na faře zcela odpadá.
  Katecheze pro prvokomunikanty jsou prozatím zrušeny.
- Modlitby matek probíhají pravidelně ve čtvrtek ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace