Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 29. 11. 2020 do 06. 12. 2020

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

1. neděle adventní

Mše svatá Křtiny --:--

Mše svaté budou slouženy
místními kněžími soukromě

Pondělí

Svátek sv. Ondřeje, 
apoštola

--:--
Úterý
--:--
Středa
Mše svatá Březina 16:00
Mše svatá Křtiny 17:00

Za zemřelé Ludmilu a Antonína Kudličkových
a za duše v očistci

Čtvrtek

Památka
sv. Františka
Xaverského, kněze

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého Drahomíra Čulena

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za obrácení rodin celého světa

Mše svatá Křtiny 17:00

Za biřmovance křtinské farnosti
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota

Rorátní mše svatá
ke cti Panny Marie


Mše svatá Bukovinka 6:30
Mše svatá Křtiny 7:00

Za zemřelého Pavla Kudličku a za duše v očistci

Neděle

2. neděle adventní

Mše svatá Křtiny --:--

Mše svaté budou slouženy
místními kněžími soukromě

- Po dobu mimořádných epidemiologických opatření bude v naší farnosti křtinský farní kostel
  otevřen k soukromé adoraci a modlitbě denně od 7:00 do 17:30. 
- Vzhledem k aktuálním epidemiologickým nařízením jsou mše svaté v neděli 
  ve křtinské farnosti do odvolání slouženy kněžími soukromě.
- V neděli 29. listopadu 2020 a 6. prosince 2020 budeme ve farním kostele ve Křtinách zpovídat
  od 8:00 do 8:30. Po zpovídání bude možné přistoupit ke svatému přijímání od 8:30 do 8:50. 
- V případě potřeby o udělení svátostí (svátost smíření, svaté přijímání, zaopatření nemocných)
  se nebojte ozvat kněžím. Ti zůstávají připraveni posloužit všem farníkům, pokud oni o to požádají.
- Doporučujeme připojit se v rodinách k modlitbě růžence za ukončení pandemie denně ve 20:00.
- Po dobu uzavření základních škol se ruší prezenční výuka náboženství na území křtinské farnosti.
  Vyučování náboženství pro žáky 1. až 4. třídy pokračuje i nadále (distanční formou),
  pro žáky 5. až 9. třídy výuka na faře zcela odpadá.
  Katecheze pro prvokomunikanty a biřmovance jsou prozatím zrušeny.
- Modlitby matek probíhají pravidelně ve čtvrtek ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15.
- Z důvodu devítistého výročí založení premonstrátského řádu lze na základě rozhodnutí
  papeže Františka získat po návštěvě kostela ve Křtinách a kaplí v Březině a Bukovince
  plnomocné odpustky v termínu od 29. listopadu 2020 do 9. ledna 2022.
  Více info na www.pmkrtiny.cz

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace