Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 22. 11. 2020 do 29. 11. 2020

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

Slavnost Ježíše Krista Krále

Mše svatá Křtiny --:--

Mše svaté budou slouženy
místními kněžími soukromě

Pondělí

Památka sv. Klementa I.,
papeže a mučedníka

--:--
Úterý

Památka sv. Ondřeje Dung-Laca
a druhů, mučedníků

Mše svatá Křtiny 17:00

Za zemřelé dvoje rodiče a za zdraví pro živou rodinu

Středa
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelé dvoje rodiče, syna Petra a za živou rodinu

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za živé a zemřelé rodáky a dobrodince z Březiny a Proseče

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Sobota

Sobotní památka Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého P. Františka Kocmana

Neděle

1. neděle adventní

Mše svatá Křtiny --:--

Mše svaté budou slouženy
místními kněžími soukromě

- Po dobu mimořádných epidemiologických opatření bude v naší farnosti křtinský farní kostel
  otevřen k soukromé adoraci a modlitbě denně od 7:00 do 17:30. 
- Vzhledem k aktuálním epidemiologickým nařízením jsou mše svaté v neděli 
  ve křtinské farnosti do odvolání slouženy kněžími soukromě.
- V neděli 22. a 29. listopadu 2020 budeme ve farním kostele ve Křtinách zpovídat od 8:00 do 8:30.
  Po zpovídání bude možné přistoupit ke svatému přijímání od 8:30 do 8:50. 
- V případě potřeby o udělení svátostí (svátost smíření, svaté přijímání, zaopatření nemocných)
  se nebojte ozvat kněžím. Ti zůstávají připraveni posloužit všem farníkům, pokud oni o to požádají.
- V pátek 27. listopadu 2020 po mši svaté v 7:30 začne v Zimní kapli 24 hodinová adorace.
- Doporučujeme připojit se v rodinách k modlitbě růžence za ukončení pandemie denně ve 20:00.
- Po dobu uzavření základních škol se ruší prezenční výuka náboženství na území křtinské farnosti.
  Vyučování náboženství pro žáky 1. až 4. třídy pokračuje i nadále (distanční formou),
  pro žáky 5. až 9. třídy výuka na faře zcela odpadá.
  Katecheze pro prvokomunikanty a biřmovance jsou prozatím zrušeny.
- Modlitby matek probíhají pravidelně ve čtvrtek ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15.
- Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé výjimečně
  od 25. října do konce listopadu. Více informací naleznete na www.pmkrtiny.cz

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace