Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 11. 10. 2020 do 18. 10. 2020

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

28. neděle v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Boží požehnání

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za rodinu Matuškovu, Švédovu,
Štafovu a Kraplovu

Pondělí
Úterý

Památka Bl. Petra Adriána
Toulourge O.Praem., mučedníka

Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků

Středa
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Březina 17:00
Čtvrtek

Památka sv. Terezie od Ježíše,
panny a učitelky církve

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelé rodiče Jana a Květuši

Mše svatá Křtiny 14:00

 Pohřeb pana Pokorného ze Křtin

Sobota

Památka sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Svatební obřad 13:00

V kostele Jména Panny Marie

Neděle

29. neděle v mezidobí

Mše svatá Křtiny --:--

Mše svaté budou slouženy
místními kněžími soukromě

- Po dobu mimořádných epidemiologických opatření bude v naší farnosti křtinský farní kostel
  otevřen k soukromé adoraci a modlitbě denně od 7:00 hodin do 17:30 hodin.
  Navíc každou neděli bude podáváno svaté přijímání v 8:00 a v 8:30 hodin.
  Mezitím je možné přistoupit k svátosti smíření. Ke svátosti smíření můžete přistoupit kdykoliv
  po předchozí telefonické domluvě. 
- Modlitby matek nově probíhají pravidelně ve čtvrtek ve Křtinách v Zimní kapli od 18:15 hodin.
- Pravidelný úklid kostela se koná každý čtvrtek od 8:30 hodin. Děkujeme za pomoc s úklidem
  a prosíme o vaši aktivní účast.
- V neděli 11. října 2020 se v 17:00 hodin ve farním sálu na faře uskuteční katecheze pro biřmovance.
- Ve stejný čas se v kostele uskuteční setkání dětí, které by měly letos přistoupit k 1. sv. přijímání.
- Tradiční fatimská pobožnost v Březině se tento měsíc z důvodu pandemie nekoná.
- Římskokatolická farnost Křtiny oznamuje, že byla úspěšná při podání žádosti o získání dotace
  pro Volnou rekonstrukci křtinských varhan. V nejbližších dnech bude vyhlášeno výběrové řízení
  na dodavatele odborných prací. Projekt rekonstrukce má být dokončen v roce 2023.
  Proto na dnes, 11. října 2020, při všech bohoslužbách v křtinské farnosti je vyhlášena 
  mimořádná sbírka  na opravu křtinských varhan. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost a podporu.
- Výuka náboženství ve farnosti Křtiny probíhá standartně dle dříve zveřejněného rozpisu. 
- Na základě epidemiologických opatření vlády ČR a podle instrukcí diecézního biskupa
  Mons. Vojtěcha Cikrleho prosíme o dodržování hygenických opatření.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace