Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 04. 10. 2020 do 11. 10. 2020

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

27. neděle v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Františka Blažíka a rodinu Kotulanovu

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za Miroslava Bednáře, živou a zemřelou rodinu

Pondělí
Úterý
Středa

Památka Panny Marie Růžencové

Čtvrtek
Pátek
Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00

 

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro rodiny

Mše svatá Křtiny 10:00

Svatba v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Křtiny 14:00

Svatba v kostele Jména Panny Marie

Neděle

28. neděle v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Boží požehnání

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za rodinu Matuškovu, Švédovu,
Štafovu a Kraplovu

- Modlitby matek budou od následujícího týdne pravidelně probíhat ve čtvrtek ve Křtinách
  v Zimní kapli od 18:15 hodin.
- Pravidelný úklid kostela se koná každý čtvrtek od 8:30 hodin. Děkujeme za pomoc s úklidem
  a prosíme o vaši aktivní účast.
- V neděli 11. října 2020 se v 17:00 hodin ve farním sálu na faře uskuteční katecheze pro biřmovance.
- Ve stejný čas se v kostele uskuteční setkání dětí, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání.
- Je měsíc říjen, ve kterém zvláště prosíme o pomoc a ochranu Pannu Marii prostřednictvím
  modlitby svatého růzence. Povzbuzujeme Vás proto k této modlitbě, doporučujeme se v rodinách
  denně pomodlit alespoň jeden desátek růžence na libovolný úmysl.
- Římskokatolická farnost Křtiny oznamuje, že byla úspěšná při podání žádosti o získání dotace
  pro Volnou rekonstrukci křtinských varhan. V nejbližších dnech bude vyhlášeno výběrové řízení
  na dodavatele odborných prací. Projekt rekonstrukce má být dokončen v roce 2023.
  Na příští neděli 11. října 2020 při všech bohoslužbách v křtinské farnosti vyhlašujeme
  mimořádnou sbírku  na opravu křtinských varhan. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost a podporu. 

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace