Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 27. 09. 2020 do 04. 10. 2020

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

26. neděle v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodiče Gricovy, bratra, švagrovou,
tetu Marii a živou rodinu

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za živou a zemřelou rodinu
a za duše v očistci

Pondělí

Slavnost  sv. Václava, mučedníka

Mše svatá Křtiny 17:00

Za Václava Meluzína a manželku

Úterý

Svátek sv. Michaela,
Gabriela a Rafaela,
archandělů

Mše svatá Křtiny 14:00

pohřeb pana Heriberta Písaříka z Habrůvky

Mše svatá Křtiny 18:00

Za děti a mládež křtinské farnosti

Středa

Památka sv. Jeronýma,
kněze a učitele církve

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Čtvrtek

Památka sv. Terezie
od Dítěte Ježíše

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Památka sv. andělů strážných
1. pátek v měsíci

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Za Marii Meluzínovu a manžela

Mše svatá Křtiny 16:00

Mariánská sobota

Neděle

27. neděle v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za Františka Blažíka a rodinu Kotulanovu

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za Miroslava Bednáře, živou a zemřelou rodinu

- V pondělí 28. září 2020 v 18:15 hodin se na faře ve farním sálu uskuteční setkání dětí, které
  letos přistoupí k 1. sv. přijímání.
- Modlitby matek probíhají každou středu ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hodin.
- Pravidelný úklid kostela se koná každý čtvrtek od 8:30 hodin. Děkujeme za pomoc s úklidem
  a prosíme o vaši aktivní účast.
- V sobotu 3. října 2020 zveme děti naší farnosti (1. stupeň ZŠ) na děkanátní výlet do Brna. 
  V průběhu putování navštívíme katedrálu, jezuitský kostel, i kostel na Starém Brně.
  Přihlásit se můžete telefonicky nebo emailem do středy 30. září 2020 u P. Metoděje.
- V sobotu 3. října 2020 zveme všechny farníky a poutníky na Mariánskou sobotu do Křtin,
  u které přivítáme poutníky z Brna - Husovic.
  Mariánská sobota bude mít následující program:
  15:15 - svátost smíření / 15:30 - modlitba růžence / 16:00 - mše svatá.
- Vyučování náboženství ve křtinské farnosti bude probíhat od 1. října 2020.
  Rozpis naleznete na vývěsce a na internetu.
- V neděli 4. října 2020 katecheze pro biřmovance mimořádně odpadá.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace