Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 20. 09. 2020 do 27. 09. 2020

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

25. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodiče Dolákovy, Altmanovy a snachu Evu

Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za paní Štěpánku Sehnalovu,
Rudolfa Sehnala a Stanislava Plcha

Pondělí

Svátek sv. Matouše

Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Za dar zdraví a ochraniu Panny Marie Křtinské pro rodinu Látalovu

Středa

Památka sv. Pia
z Pietrelciny

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Za biřmovance křtinské farnosti

Svatební obřad 12:30

v kostele Jména Panny Marie

Neděle

26. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodiče Gricovy, bratra, švagrovou, tetu Marii a živou rodinu

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci

- V neděli 20. září 2020 v 17:00 hodin se uskuteční katecheze biřmovanců ve farním sálu na faře.
  Od 18:00 hodin se v kostele ve Křtinách uskuteční setkání dětí, které letos přistoupí
  k 1. sv. přijímání.
- Modlitby matek probíhají každou středu ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hodin
- Zveme všechny farníky na úklid kostela, který se uskuteční 10. září od 8:30 hodin.
  Děkujeme za pomoc s úklidem a prosíme o Vaši aktivní účast.
- Vyučování náboženství ve křtinské farnosti bude probíhat od 1. října 2020.
  Rozpis naleznete na vývěsce a na internetu.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace