Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 13. 09. 2020 do 20. 09. 2020

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

Titulární pouť
(Jména Panny Marie)

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodiče Jedličkovy, syna Michala
a za živou a zemřelou rodinu

Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé rodáky
a obyvatele ze Křtin
Pontifikální mše svatá
Celebruje J. M. Josef Šedivý O. Cr.
velmistr rytířského řádu křižovníků

Mše svatá Březina 18:00

1) Za živé a zemřelé rodáky
a obyvatele z Březiny a Proseče
2) Za poutníky a dobrodince kostela
Pontifikální mše svatá
Celebruje J. M. Michael J. Pojezdný O. Praem.

Pondělí

Svátek Povýšení svatého kříže

Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků

Úterý

Památka Panny Marie
Bolestné

Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků

Středa

Památka sv. Ludmily

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Čtvrtek

Památka sv. Kornélia
a Cypriána

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Mše svatá Březina 18:00

Za děkana Tomáše Prnku
Výroční den posvěcení kostela (17. září 1995)
celebruje R. D. František Dostál, děkan v Hranicích

Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 17:00

Za nová kněžská a řeholní povolání
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Za uzdravení dcery Paulínky a za lékaře při operačním řešení její těžké nemoci

Neděle

25. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodiče Dolákovy, Altmanovy a snachu Evu

Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za paní Štěpánku Sehnalovu,
Rudolfa Sehnala a Stanislava Plcha

- V neděli 20. září 2020 v 17:00 hodin se uskuteční katecheze biřmovanců ve farním sálu na faře.
  Ve stejný čas se v kostele ve Křtinách uskuteční setkání dětí, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání.
- Modlitby matek probíhají každou středu ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hodin
- Zveme všechny farníky na úklid kostela, který se uskuteční 10. září od 8:30 hodin.
  Děkujeme za pomoc s úklidem a prosíme o Vaši aktivní účast.
- Zveme všechny farníky v neděli 20. září 2020 na Zásvětnou pouť křtinské farnosti do Sloupu.
  Pěší poutníci budou vyrážet z farního kostela od hlavního oltáře v 6:00 hodin.
  V průběhu cesty se k nim můžete kdykoliv přidat. Kdo se chystáte na pouť autem,
  můžete zaparkovat na parkovišti před Sloupem a v 10:00 hodin se přidat k putujícím.
  Mše svatá ve Sloupě začíná v 10:30 hodin.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace