Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 06. 09. 2020 do 13. 09. 2020

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

23. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelé rodiče Oldřicha a Kláru,
celou rodinu a za všechny rodáky

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za rodinu Michalovu, Markovu,
Svojtkovu a Kubovu

Pondělí
Úterý

Svátek Narození
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 17:00

Za dar víry a uzdravení pro Andreu

Středa
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 17:00

Za nemocné křtinské farnosti
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota

Slavnost Jména
Panny Marie

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků
- mše svatá v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Bukovina 10:00

Za živé a zemřelé rodáky a občany z Bukoviny

Svatební obřad 10:30

v kostele Jména Panny Marie

Svatební obřad 12:00

v kostele Jména Panny Marie

Svatební obřad 13:30

v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Křtiny 15:30

Pouť mládeže z farnosti u sv. Tomáše v Brně

Neděle

Titulární pouť
(Jména Panny Marie)

Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodiče Jedličkovy, syna Michala
a za živou a zemřelou rodinu

Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za živé a zemřelé rodáky
a obyvatele ze Křtin
Pontifikální mše svatá
Celebruje J. M. Josef Šedivý O. Cr.
velmistr rytířského řádu křižovníků

Mše svatá Březina 18:00

1) Za živé a zemřelé rodáky
a obyvatele z Březiny a Proseče
2) Za poutníky a dobrodince kostela
Pontifikální mše svatá
Celebruje J. M. Michael J. Pojezdný O. Praem.
emeritní opat strahovský

- V neděli 6. září 2020 v 17:00 hodin se uskuteční katecheze biřmovanců ve farním sálu na faře.
  Ve stejný čas se v kostele ve Křtinách uskuteční setkání dětí, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání.
- Modlitby matek probíhají každou středu ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hodin
- Zveme všechny farníky na generální úklid kostela, který se uskuteční 10. září od 17:00 hodin.
  Děkujeme za pomoc s úklidem a prosíme o Vaši aktivní účast.
- Zveme všechny farníky a poutníky v neděli 13. září 2020 do Březiny
  na Fatimskou pobožnost a mši svatou, kterou bude u příležitosti 25. výročí posvěcení kostela
  celebrovat J. M. Michael Josef Pojezdný O.Praem., emeritní opat strahovský.
  Program Fatimské pobožnosti v Březině: 
  17:15 - svátost smíření / 17:30 - modlitba růžence / 18:00 - mše svatá.Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace