Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 30. 08. 2020 do 06. 09. 2020

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

22. neděle
v mezidobí

Korunovační pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za nemocné křtinské farnosti

Mše svatá Křtiny 9:00

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

1) Za farníky a poutníky
2) Za Františka a Růženu Šebkových
a za živou a zemřelou rodinu
Pontifikální mše svatá
Celebruje J.M. Marian Rudolf Kosík O.Praem.
opat novoříšský
- 14:30 - svátostné požehnání

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 7:00

Na úmysl poutníků

Středa
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Čtvrtek

Památka sv. Řehoře Velikého

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

1. pátek v měsíci

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 17:00

Za nová kněžská a řeholní povolání
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zlepšení zdraví pro vnuka

Mše svatá Křtiny 11:00

svatba v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Křtiny 16:00

Mariánská sobota

Neděle

23. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelé rodiče Oldřicha a Kláru,
celou rodinu a za všechny rodáky

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za rodinu Michalovu, Markovu, Svojtkovu
a Kubovu

- Modlitby matek probíhají každou středu ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hodin.
- Pravidelný úklid kostela se koná každý čtvrtek od 8:30 hodin. Děkujeme za pomoc s úklidem
  a prosíme o Vaši aktivní účast.
- V sobotu 5. září 2020 zveme všechny farníky a poutníky na Mariánskou sobotu do Křtin,
  u které přivítáme poutníky z  Čejkovic.
  Mariánská sobota bude mít následující program:
  15:15 - svátost smíření / 15:30 - modlitba růžence / 16:00 - mše svatá.
- Přihlášky do náboženství pro školní rok 2020/2021 naleznete na stole u východu z kostela.
  Prosíme o jejich pečlivé vyplnění a odevzdání v sakristii nám kněžím nejpozději do 15. září 2020.
- V neděli 6. září 2020 v 17:00 hodin se uskuteční katecheze biřmovanců ve farním sálu na faře.


Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace