Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 23. 08. 2020 do 30. 08. 2020

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

21. neděle
v mezidobí

Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za Marii Zapletalovu, za živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci

Pondělí

Svátek
sv. Bartoloměje

Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků

Středa
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Čtvrtek

Památka sv. Moniky

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Slavnost
sv. Augustina,
biskupa
a učitele církve

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 17:00

Za děti a mládež naší farnosti
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.
+ žehnání aktovek u mše svaté

Sobota

Památka umučení
sv. Jana Křtitele

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 11:30

Za všechny živé a zemřelé poutníky z Břestu

Svatební obřad 14:00

v kostele Jména Panny Marie

Neděle

22. neděle
v mezidobí

Korunovační pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Za nemocné křtinské farnosti

Mše svatá Křtiny 9:00

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

1) Za farníky a poutníky
2) Za Františka a Růženu Šebkových 
    a za živou a zemřelou rodinu
Pontifikální mše svatá
Celebruje J.Exc. Mons. Jozef Haľko
pomocný biskup bratislavský
- 14:30 - svátostné požehnání

- Modlitby matek probíhají každou středu ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hodin.
- Pravidelný úklid kostela se koná každý čtvrtek od 8:30 hodin. Děkujeme za pomoc s úklidem
  a prosíme o Vaši aktivní účast.
- V pátek 28. srpna 2020  v 17:00 hod. zveme na mši svatou děti a mládež naší farnosti,
  u které také požehnáme všem jejich školní aktovky a školní tašky.
- V neděli 30. srpna 2020 v 10:30 hod. zveme všechny farníky a poutníky na Korunovační pouť,
  kterou bude celebrovat J. Exc. Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup bratislavský.
  Mši svatou v 7:30 a v 9:00 hod. bude celebrovat novokněz P. Patrik Rygiel OFMConv.
  Po mši svaté bude novokněz udělovat novokněžské požehnání. Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace