Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 16. 08. 2020 do 23. 08. 2020

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
20. neděle v mezidobí
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00

 Pontifikální mše svatá
Celebruje J.M. Marian Rudolf Kosík O.Praem.
novoříšský opat
- 14:30 - Svátostné požehnání 

Mše svatá Křtiny 10:30

Za P. Františka Marka

Mše svatá Křtiny 16:00

Za katechumenku

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro Benjaminu

Středa
Mše svatá Křtiny 7:30

Za Jaroslava a Antonii Tomanovy, a za Františka Oravce

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Čtvrtek
Památka sv. Bernarda, opata
Mše svatá Křtiny 7:30

Za nová kněžská a řeholní povolání
Den vzájemných modliteb za seminář a adorační den
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní od 8:00 do 14:00

Mše svatá Křtiny 15:00

Mše svatá + pohřební obřady paní Marie Sehnalové z Březiny

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Památka sv. Pia X., papeže
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota
Památka Panny Marie Královny
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Neděle
21. neděle v mezidobí
Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za Marii Zapletalovu, a za živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci

- Modlitby matek probíhají každou středu ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hodin.
- Pravidelný úklid kostela se koná každý čtvrtek od 8:30 hodin. Děkujeme za pomoc s úklidem
  a prosíme o Vaši aktivní účast.
- V neděli 16. srpna 2020 v 10:00 hod. zveme všechny farníky a poutníky na hodovou mši svatou
  v Bukovince, kterou bude celebrovat J. M. Marian Rudolf Kosík O. Praem., novoříšský opat.
- Římskokatolická farnost Křtiny, Městys Křtiny a Správa jeskyní Moravského krasu Vás srdečně
  zvou 16. srpna 2020 v 17:00 hod. do jeskyně Výpustek na Benefiční koncert skupiny Žalman.
  Cílem koncertu je podpořit projekt Volné rekonstrukce křtinských varhan.
  Cena vstupenky je 250 Kč. Více informací naleznete na plakátech.
- Ve čtvrtek 20. srpna 2020 slavíme "Den vzájemných modliteb za seminář a adorační den."
   Proto zveme všechny farníky k modlitbě za nová kněžská povolání prostřednictvím tiché adorace,
  která bude probíhat v Zimní kapli od 8:00 hod. do 14:00 hod.
- Hlavní pouť bude letos přesunuta na 30. srpna 2020 (Korunovační pouť).
Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace