Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 09. 08. 2020 do 16. 08. 2020

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
19. neděle v mezidobí
Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodinu Páskovu, Byrtusovu, Farlíkovu a Krátkou

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00

 

Mše svatá Křtiny 10:30

Za farníky

Pondělí
Úterý
Středa
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Bukovinka 17:00
Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Březina 18:00

Fatimská pobožnost v Březině

Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Neděle
20. neděle v mezidobí
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00

Pontifikální mše svatá
Celebruje J.M. Marian Rudolf Kosík O.Praem.
novoříšský opat
- 14:30 - Svátostné požehnání 

Mše svatá Křtiny 10:30

Za P. Františka Marka

Mše svatá Křtiny 16:00

Za katechumenku

- Modlitby matek probíhají každou středu ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hodin.
- Pravidelný úklid kostela se koná každý čtvrtek od 8:30 hodin. Děkujeme za pomoc s úklidem
  a prosíme o Vaši aktivní účast.
- Zveme všechny farníky a poutníky ve čtvrtek 13. srpna 2020 do Březiny
  na tradiční Fatimskou pobožnost a mši svatou, kterou bude celebrovat R. D. Jiří Plhoň,
  farář v Křenovicích.
  Program Fatimské pobožnosti v Březině:
  17:15 - svátost smíření / 17:30 - modlitba růžence / 18:00 - mše svatá.
- V neděli 16. srpna 2020 v 10:00 hod. zveme všechny farníky a poutníky na hodovou mši svatou
  v Bukovince, kterou bude celebrovat J. M. Marian Rudolf Kosík O. Praem., novoříšský opat.
- Římskokatolická farnost Křtiny, Městys Křtiny a Správa jeskyní Moravského krasu Vás srdečně
  zvou 16. srpna 2020 v 17:00 hod. do jeskyně Výpustek na Benefiční koncert skupiny Žalman.
  Cílem koncertu je podpořit projekt Volné rekonstrukce křtinských varhan.
  Cena vstupenky je 250 Kč. Více informací naleznete na plakátech.
- Hlavní pouť bude letos přesunuta na 30. srpna 2020 (Korunovační pouť).
Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace