Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 02. 08. 2020 do 09. 08. 2020

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
18. neděle v mezidobí
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelou sestru a rodiče

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci

Pondělí
Mše svatá Křtiny 15:00

Mše svatá + pohřební obřady paní Josefy Zburníkové ze Křtin

Úterý
Památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze
Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků

Středa
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Čtvrtek
Svátek Proměnění Páně
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 17:00

Za děti a mládež na prázdninách
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota
Památka sv. Dominika, kněze
Mše svatá Křtiny 7:30

Za Marii Lukáškovu, manžela a dceru Alenu

Svatební obřad 12:30

v kostele Jména Panny Marie

Neděle
19. neděle v mezidobí
Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodinu Páskovu, Byrtusovu, Farlíkovu a Krátkou

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za farníky

- Modlitby matek probíhají každou středu ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hodin.
- Pravidelný úklid kostela se koná každý čtvrtek od 8:30 hodin. Děkujeme za pomoc s úklidem a prosíme o Vaši aktivní účast.
- Hlavní pouť bude letos přesunuta na 30. srpna 2020 (Korunovační pouť).
Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace