Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 26. 07. 2020 do 02. 08. 2020

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
17. neděle v mezidobí
Mše svatá Křtiny 7:30

Za Františka a Marii Meluzínovy, dva syny a dvoje rodiče

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Křtiny 9:00

Na úmysl poutníků
v kapli sv. Anny

Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za Violu Bednářovou, živou a zemřelou rodinu

Pondělí
Památka sv. Gorazda a druhů
Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků

Středa
Památka sv. Marty
Mše svatá Křtiny 7:30

Za nemocné křtinské farnosti

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za nová kněžská a řeholní povolání

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Památka sv. Ignáce z Loyoly
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota
Památka sv. Alfonsa z Loguori
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Svatební obřad 11:00

v kostele Jména Panny Marie

Svatební obřad 13:00

v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Křtiny 16:00

Mariánská sobota

Neděle
18. neděle v mezidobí
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelou sestru a rodiče

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci

- Modlitby matek probíhají každou středu ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hodin.
- Pravidelný úklid kostela se koná každý čtvrtek od 8:30 hodin. Děkujeme za pomoc s úklidem a prosíme o Vaši aktivní účast.
- V sobotu 1. 8. 2020 zveme všechny farníky a poutníky na Mariánskou sobotu do Křtin, u které přivítáme poutníky z farností Švábenice, Moravské Prusy a Hoštice.
  Mariánská sobota bude mít následující program:
  15:15 - svátost smíření / 15:30 - modlitba růžence / 16:00 - mše svatá.
- Hlavní pouť bude letos přesunuta na 30. srpna 2020 (Korunovační pouť).
Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace