Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 12. 07. 2020 do 19. 07. 2020

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
15. neděle v mezidobí
Mše svatá Křtiny 7:30

Za děti a mládež naší farnosti na prázdninách

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za Františka Maslána a za Boží požehnání pro celou rodinu

Pondělí
Mše svatá Křtiny 15:00

Mše svatá + pohřební obřady paní Boženy Třískové z Březiny

Mše svatá Březina 18:00

Fatimská pobožnost v Březině

Úterý
Památka bl. Hroznaty, mučedníka z premonstrátského řádu
Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků

Středa
Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Bukovinka 17:00
Čtvrtek
Památka Panny Marie Karmelské
Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro Kvetoslavu

Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Neděle
16. neděle v mezidobí
Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodinu Holíkovu a Třískovu a za duše v očistci

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00Mše svatá Křtiny 10:30

Na úmysl poutníků

- Zveme všechny farníky a poutníky v pondělé 13. července 2020 do Březiny
na tradiční Fatimskou pobožnost a mši svatou, kterou bude celebrovat R. D. Pavel Buchta, farář v Otnicích.
Program Fatimské pobožnosti v Březině:
17:15 - svátost smíření / 17:30 - modlitba růžence / 18:00 - mše svatá.
- Modlitby matek probíhají každou středu ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hodin.
- Pravidelný úklid kostela se koná každý čtvrtek od 8:30 hodin. Děkujeme za pomoc s úklidem a prosíme o Vaši aktivní účast.
- Hlavní pouť bude letos přesunuta na 30. srpna 2020 (Korunovační pouť).Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace