Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 21. 06. 2020 do 28. 06. 2020

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
12. neděle v mezidobí (Vyškovská a Sloupská pouť)
Mše svatá Křtiny 7:30

Za živou a zemřelou rodinu Kocmanovu, Boháčkovu a Blažíkovu

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za poutníky z vyškovské a sloupské farnosti,
a na poděkování za dar manželství s prosbou
o Boží pomoc do dalších let

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků

Středa
Slavnost narození sv. Jana Křtitele
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 15:00

Mše svatá + pohřební obřady pana Jiřího Kotulana z Bukovinky

Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Za rodinu Kubíčkovu, Menšíkovu, Mazurovu a Kotulánovu

Mše svatá Křtiny 11:00

svatba v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Křtiny 18:30

Na úmysl poutníků

Neděle
13. neděle v mezidobí (Hanácká pouť)
Mše svatá Křtiny 7:30

Za živé a zemřelé poutníky

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Křtiny 9:00

Za + Josefa Hanáka, rodiče, manžele Kučerovy a živou rodinu

Mše svatá Bukovinka 10:00Mše svatá Křtiny 10:30

1) Na úmysl poutníků
2) Za Marii Zapletalovu, za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci 

- Vyškovská a sloupská pouť, odpolední pobožnost ve farním kostele: Sloup 12:30 hodin, Vyškov 13:30 hodin.
- "Triduum modliteb matek"  26. - 28. června 2020 v Zimní kapli od 18:00 hodin do 19:00 hodin adorace NSO.
- Modlitby matek probíhají každou středu ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hodin.
- Pravidelný úklid kostela se koná každý čtvrtek od 8:30 hodin. Děkujeme za pomoc s úklidem a prosíme o Vaši aktivní účast.
- Hlavní pouť bude letos přesunuta na 30. srpna 2020 (Korunovační pouť).

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace