Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 14. 06. 2020 do 21. 06. 2020

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
Slavnost Těla a Krve Páně
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Březina 8:30

+ po mši svaté adorace k Božímu Tělu.

Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

1.) Za ty, kdo budou v tomto roce vysvěceni k jáhenské a kněžské službě
2.) Za poutníky z Otaslavic a Vincencova
+ po mši svaté adorace k Božímu Tělu.
Celebruje J. M. Filip Z. Lobkowicz O. Praem., opat tepelský.

Pondělí
Památka sv. Víta
Úterý
Památka sv. Isfrída O. Praem.
Mše svatá Křtiny 17:00

Za zdraví a Boží požehnání

Středa
Mše svatá Křtiny 7:30

Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Za dar zdraví pro prof. Richarda Škrábu a za živou i zemřelou rodinu

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Svatební obřad 11:00

v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Křtiny 12:30

svatba v kostele Jména Panny Marie

Svatební obřad 14:00

v kostele Jména Panny Marie

Neděle
12. neděle v mezidobí (Vyškovská a Sloupská pouť)
Mše svatá Křtiny 7:30

Za živou a zemřelou rodinu Kocmanovu, Boháčkovu a Blažíkovu

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za poutníky z vyškovské a sloupské farnosti,
a na poděkování za dar manželství s prosbou
o Boží pomoc do dalších let

- Modlitby matek probíhají každou středu ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hodin.
-Pravidelný úklid kostela se koná ve čtvrtek od 8:30 hodin. Děkujeme za pomoc s úklidem a prosíme o Vaši aktivní účast.
- Hlavní pouť bude letos přesunuta na 30. srpna 2020 (Korunovační pouť).

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace