Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 07. 06. 2020 do 14. 06. 2020

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
Slavnost Nejsvětější Trojice
Mše svatá Křtiny 7:30

Za Annu Kubešovu, rodinu Kubešovu a Dvořákovu a za duše v očistci

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Pouť za oběti totalitních režimů
Za oběti totalitních režimů

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Za Boží ochranu, dar víry a zdraví duše i těla pro rodinu Hlávkovu

Středa
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Čtvrtek
Slavnost Těla a Krve Páně
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00

+ po mši svaté adorace k Božímu Tělu

Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Březina 18:00

Fatimská pobožnost v Březině

Neděle
11. neděle v mezidobí
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Březina 8:30

+ po mši svaté adorace k Božímu Tělu

Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Za všechny, kdo budou v tomto roce vysvěceni k jáhenské a kněžské službě
+ po mši svaté adorace k Božímu Tělu.
Celebruje J. M. Filip Z. Lobkowicz O. Praem., opat tepelský.


- Zveme všechny farníky a poutníky v sobotu 13. června 2020 do Březiny
na tradiční Fatimskou pobožnost a mši svatou, kterou bude celebrovat
J.M. Filip Zdeněk Lobkowicz O.Praem., opat tepelský. 
Program Fatimské pobožnosti v Březině:
17:15 - svátost smíření / 17:30 - modlitba růžence / 18:00 - mše svatá. 

- Modlitby matek probíhají každou středu ve Křtinách v Zimní kapli od 17:00 hodin.

- Hlavní pouť bude letos přesunuta na 30. srpna 2020 (Korunovační pouť).

- Noc kostelů 2020 se v naší farnosti bude konat 14. listopadu 2020 od 18:00 hodin, kdy proběhne také Brněnská muzejní noc 2020.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace