Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 31. 05. 2020 do 07. 06. 2020

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
Slavnost Seslání Ducha Svatého
Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00
Pondělí
Památka Panny Marie, Matky Církve
Mše svatá Březina 18:00

Titulární slavnost kostela v Březině

Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků

Středa
Památka sv. Karla Lwangy a druhů
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Čtvrtek
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Památka sv. Bonifáce
Mše svatá Křtiny 7:30

Za Marii a Václava Lukáškovy a dceru Alenu

Mše svatá Křtiny 17:00

Za nemocné křtinské farnosti 
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota
Slavnost Sv. Norberta, biskupa a zakladatele premonstrátského řádu
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 16:00

Mariánská sobota

Neděle
Slavnost Nejsvětější Trojice
Mše svatá Křtiny 7:30

Za Annu Kubešovu, rodinu Kubešovu a Dvořákovu a za duše v očistci

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00
Mše svatá Křtiny 10:30

Pouť za oběti totalitních režimů
Za oběti totalitních režimů

- Hlavní pouť na Slavnost Seslaní Ducha svatého (31. 5. 2020) se po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí JMK letos konat nebude. Hlavní pouť bude letos přesunuta na 30. 8. 2020 (Korunovační pouť).
- V neděli 31. 5. 2020 se bude konat při všech bohoslužbách v křtinské farnosti (včetně Březiny a Bukovinky) vyhlášená sbírka na Charitu.
- V sobotu 6. 6. 2020 zveme všechny farníky a poutníky na Mariánskou sobotu do Křtin, u které přivítáme u příležitosti oslavy jeho životního jubilea J. M. Františka Opletala, kanovníka litoměřické katedrální kapituly.
Mariánská sobota bude mít následující program:
15:15 - svátost smíření / 15:30 - modlitba růžence / 16:00 - mše svatá.
- Příští neděli přivítáme u mše svaté v 10:30 hodin poutníky z pozořické farnosti. Mši svatou bude celebrovat P. Pavel Lacina, farář v Pozořicích.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace