Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 24. 05. 2020 do 31. 05. 2020

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
7. neděle velikonoční
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelé rodiče Nábelkovy, dceru Aničku, za zemřelé rodiče Klimešovy, za zemřelého synovce Romana Muselíka, a na poděkování za ochranu a pomoc pro celou rodinu

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00
Pondělí
Úterý
Památka sv. Filipa Neriho
Středa
Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 10:00

Domov Santini

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 17:00

Za nová kněžská a řeholní povolání
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota
Vigilie Seslání Ducha Svatého
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Křtiny 17:00

Mše svatá za všechny poutníky a dobrodince kostela

Neděle
Slavnost Seslání Ducha Svatého
Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00

- 1. jarní pouť (23.-24.5.2020) a Hlavní pouť na Slavnost Seslaní Ducha svatého (30.-31.5.2020) se po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí JMK letos konat nebude.

- v neděli 31. května 2020 se bude konat při všech bohoslužbách v křtinské farnosti (včetně Březiny a Bukovinky) vyhlášená sbírka na Charitu.

- mše svaté v neděli v 10:30 hodin začneme sloužit od 7. června 2020, kdy na Slavnost Nejsvětější Trojice přivítáme poutníky z pozořické farnosti.

- vyslovujeme upřímné Pán Bůh zaplať všem farníkům, kteří se v sobotu 23. května 2020 zapojili do generálního úklidu křtinského farního kostela. Celkem se úklidu účastnilo 27 lidí.

- poutní areál pro turisty a návštěvníky kostela bude zpřístupněn od 25. května 2020 ráno.

- prosíme o dodržování hygienických opatření v kostele i celém poutním areálu.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace