Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 17. 05. 2020 do 24. 05. 2020

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
6. neděle velikonoční
Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00
Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Za zemřelého P. Vojtěcha Frejku O. Praem.

Středa
Památka sv. Klementa Marie Hofbauera
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelého Petra

Mše svatá Březina 18:00

- mše svatá z vigilie Slavnosti Nanebevstoupení Páně

Čtvrtek
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Mše svatá Křtiny 17:00

Za Františka Zapletala, za živou a zemřelou rodinu, a za duše v očistci

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek
Mše svatá Křtiny 17:00

Za nemocné naší farnosti
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelou rodinu

Neděle
7. neděle velikonoční
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zemřelé rodiče Nábelkovy, dceru Aničku, za zemřelé rodiče Klimešovy, za zemřelého synovce Romana Muselíka, a na poděkování za ochranu a pomoc pro celou rodinu

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00

- v neděli 17. května 2020 bude v kostele ve Křtinách od 15:00 do 16:30 hodin svátost smíření. Pro tuto příležitost bude otevřen vstup do kostela přes hlavní schodiště.

- vstup na bohoslužby ve všední dny je zvenku přes sakristii. Prosíme o respektování hygienických opatření (roušky, dezinfekce, rozestupy...).

- v sobotu 23. května 2020 v 8:00 hodin ráno bude ve Křtinách ve farním kostele Jména Panny Marie probíhat generální úklid kostela. Prosíme o Vaši pomoc, aby kostel i poutní areál byl připraven na "znovuotevření". Předem vyslovujeme Pán Bůh zaplať všem, kdo se zapojí do úklidu.

- 1. jarní pouť (23.-24.5.2020) a Hlavní pouť na Slavnost Seslaní Ducha svatého (30.-31.5.2020) se po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí JMK letos konat nebude.

- poutní areál pro turisty a návštěvníky kostela bude zpřístupněn od 25. května 2020 od 7:00 hodin.

- podrobnější instrukce k rozvolňování epidemiologických opatření naleznete na internetových stránkách naší farnosti v sekci "Farnost oznamuje" a také na všech vývěskách křtinské farnosti.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace