Farní ohlášky - Archiv

Ohlášky od 10. 05. 2020 do 17. 05. 2020

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle
5. Neděle velikonoční
Mše svatá Křtiny --:--

1.) Za farníky
2.) Za rodinu Dragounovu, Kolačných, Wernerovu, Kapfovu, Kahounovu a Kaiserovu

Pondělí
Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Za rodinu Sirotkovu, Hladkých, Taucovu, Hučíkovu, Cupákovu, Matalovu

Středa
Památka Panny Marie Fatimské
Mše svatá Křtiny 7:30

Za zdraví a Boží požehnání pro Alžbětu

Mše svatá Březina 18:00

+ svátost smíření od 17:00 hod.

Čtvrtek
Svátek sv. Matěje, apoštola
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Mše svatá Bukovinka 17:00

+ svátost smíření od 16:00 hod.

Pátek
Mše svatá Křtiny 17:00

Na úmysl poutníků
+ adorace a svátost smíření od 16:00 hod.

Sobota
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Neděle
6. Neděle velikonoční
Mše svatá Křtiny 7:30

Za farníky

Mše svatá Březina 8:30
Mše svatá Bukovinka 10:00

Instrukce k rozvolňování epidemiologických opatření naleznete na internetových stránkách naší farnosti v sekci "Farnost oznamuje" a také na všech vývěskách křtinské farnosti.

- Vstup na bohoslužby ve všední dny i v neděle je zvenku přes sakristii. Prosíme o respektování hygienických opatření.

INSTRUKCE K ROZVOLŇOVÁNÍ EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ
PLATNÉ V KŘTINSKÉ FARNOSTI (AKTUALIZOVÁNO 2. KVĚTNA 2020)

Bohoslužby:

- od 27. dubna 2020 jsou bohoslužby ve všední dny ve farnosti Křtiny (od 11. května pro 100 lidí a respektování hygienických pokynů) podle pořadu bohoslužeb křtinské farnosti aktuálně zveřejňované každý týden v sobotu ve 20:00 na internetových stránkách farnosti www.pmkrtiny.cz 

- mše svatá v neděli ve Křtinách v zimní kapli bude pravidelně od 17. května 2020, a to prozatím jen ráno v 7:30 hodin (vstup zvenku ze sakristie).

- mše svatá v Březině ve všední den bude mimořádně 13. a 20. května 2020, vždy v 18:00 hodin, v neděli pak v Březině pravidelně od 17. května 2020.

- mše svaté v Bukovince budou ve všední den vždy ve čtvrtek od 14. května 2020, v neděli pak pravidelně v Bukovince od 17. května 2020. 

- mše svaté v Domově Santini ve Křtinách budou pravidelně slouženy od středy 10. června 2020.

- mše svaté za účasti dětí ve Křtinách, které jsou pravidelně slouženy v průběhu školního roku poslední pátek v měsíci, budou pokračovat od září 2020.  

Svátost smíření:

- Březina - 13. května 2020 od 17:00 hodin

- Bukovinka - 14. května 2020 od 16:00 hodin

- Křtiny - 15. května 2020 od 16:00 do 18:00 hodin (v zimní kapli) a 17. května 2020 od 15:00 do 16:30 hodin (v kostele - vstupujte přes hlavní schodiště),
v obou případech s možností přistoupit ke svatému přijímání.

Poutě:

- Tradiční poutě do Křtin, s ohledem na epidemiologická opatření po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí JMK, se v měsíci květnu 2020 konat nebudou.

- Hlavní pouť ve Křtinách je letos přesunuta na 30. srpna 2020, kdy poutníky rádi uvítáme u Korunovační poutě.
Hlavní mši svatou v 10:30 hodin bude celebrovat Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup bratislavský.

- Doporučujeme poutním skupinám a poutníkům, kteří se pravidelně účastní v průběhu poutní sezony Hasičské pouti, Brněnské pěší pouti, Orelské pouti, 1. jarní pouti, Hlavní pouti a Pozořické pouti, aby pro letošní rok brali v ohled mimořádnou situaci, a svou účast přesunuli na některou z těchto poutí: 26. července 2020 - Svatoanenská pouť, 30. srpna 2020 - Korunovační pouť, 13. září 2020 - Titulární slavnost kostela Jména Panny Marie ve Křtinách. Případně je možnost si domluvit pro tento rok termín "Zásvětné pouti" v průběhu měsíců červenec, srpen, září, aby se tak předešlo nadměrnému shromažďování věřících na jednom místě.

Náboženství a 1. svaté přijímání dětí:

-  Výuka katolického náboženství v křtinské farnosti (včetně výuky na faře a ve všech školách naší farnosti) byla k 1. dubnu 2020 ve školním roce 2019/2020 ukončena. Pokračovat se bude od září 2020.

- Slavnost 1. svatého přijímání se v naší farnosti přesouvá na neděli 18. října 2020 u mše svaté v 10:30 hodin. Termíny setkání prvokomunikantů na faře budou včas s rodiči konzultovány.

Biřmovanci:

- Katecheze biřmovanců konané na faře ve Křtinách byly přesunuty do září 2020. Od 6. září 2020 v 17:00 hodin budou katecheze pro biřmovance opět pokračovat. Termín samotného udělování svátosti biřmování bude stanoven na září / říjen 2021. Plánovaný výlet biřmovanců do Říma se uskuteční v létě 2021.

Brigáda:

V sobotu 23. května 2020 v 8:00 hodin ráno bude ve Křtinách ve farním kostele Jména Panny Marie probíhat generální úklid kostela. Prosíme o Vaši pomoc, aby kostel i poutní areál byl připraven na "znovuotevření". Předem vyslovujeme Pán Bůh zaplať všem, kdo se zapojí do úklidu.

Turistické informace:

- Poutní kostel Jména Panny Marie ve Křtinách i celý poutní areál bude pro turisty a poutníky (mimo bohoslužby) otevřen k návštěvě znovu od 25. května 2020 od 7:00 hodin ráno.

- Možnost objednání komentované prohlídky (kontaktním formulářem, e-mailem, telefonicky) bude možné od pondělí 22. června 2020 od 8:00 hodin ráno.

Noc kostelů 2020:

- V křtinské farnosti bude Noc kostelů 2020 přesunuta na termín "Brněnské muzejní noci", konané v sobotu 14. listopadu od 18:00 hodin.

Změna programu vyhrazena! Za případné komplikace se velice omlouváme.

 

 

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace