Pořad bohoslužeb

Přehled bohoslužeb od 23. 06. 2024 do 30. 06. 2024

Den Bohoslužba Hod. Úmysl mše svaté
Neděle

12. neděle
v mezidobí

Mše svatá Bukovinka 7:30

Za Jaroslava a Růženu Rozmanovy,
za Stanislava a Naděždu Schneiderovy

Mše svatá Březina 9:00

Za zemřelého Jozefa Karáska

Mše svatá Křtiny 10:30

Za živou a zemřelou rodinu Kocmanovu,
Boháčkovu a Blažíkovu

Pondělí

Slavnost narození
sv. Jana Křtitele

Mše svatá Křtiny 15:00

Mše svatá s pohřebními obřady
zemřelého Ladislava Skládaného z Rudice

Mše svatá Křtiny 18:00

Na daný úmysl

Úterý
Mše svatá Křtiny 17:00

Na poděkování Bohu za uplynulý školní rok
mše svatá pro děti a mládež
+ po mši svaté občerstvení na farním dvoře

Středa
Mše svatá Březina 17:00

Na daný úmysl

Mše svatá Křtiny 18:00

za živou a zemřelou rodinu Sirotkovu,
Hladkých, Taucovu, Hučíkovu a Mošnovu

Čtvrtek
Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl poutníků

Svatební obřad Křtiny 13:00

Svatební obřad v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Bukovinka 17:00
Pátek

Památka
sv. Ireneje,
biskupa a mučedníka

Svatební obřad Křtiny 16:00

Svatební obřad v kostele Jména Panny Marie

Mše svatá Křtiny 18:00

Za zemřelou Marii Zapletalovu,
živou a zemřelou rodinu
+ od 17:00 adorace a svátost smíření

Sobota

Slavnost
sv. Petra a Pavla,
apoštolů

Mše svatá Křtiny 7:30

Na úmysl dárce

Mše svatá Křtiny 18:30

Na úmysl poutníků
celebruje R. D. Pavel Ryšavý, farář v Kojetíně
+ po mši svaté světelný průvod

Neděle

13. neděle
v mezidobí

Hanácká
a Sloupská
pouť

Mše svatá Křtiny 7:30

Na poděkování Bohu za dar uzdravení

Mše svatá Křtiny 9:00

Za živé a zemřelé poutníky

Mše svatá Křtiny 10:30

Na úmysly poutníků
celebruje J. Exc. Mons. Jude Thaddeus Okolo,
apoštolský nuncius v České republice

- V úterý 25. června 2024 v 17:00 hod. zveme všechny farníky, zvláště děti a jejich rodiče,
  na závěrečnou mši svatou, u které poděkujeme za tento školní rok.
  Po mši svaté bude následovat zahradní slavnost na farním dvoře, na kterou všechny účastníky
  mše svaté srdečně zveme.
- Úklid křtinského kostela se uskuteční ve čtvrtek 27. června 2024 od 17:00 hod.
- V rámci Hanácké a Sloupské pouti, která se koná ve dnech 29.-30. června 2024,
  bude hlavní nedělní mši svatou v 10:30 hod. celebrovat apoštolský nuncius
  v České republice, J. Exc. Mons. Jude Thadeus Okolo. Vzhledem k tomu,
  že ve Křtinách v rámci Hanácké a Sloupské pouti bude v sobotu sloužena
  mše svatá v 18:30 hod. a v neděli budou slouženy až tři mše svaté (7:30, 9:00, 10:30),
  zveme farníky z filiálních obcí na mše svaté v uvedený víkend do Křtin.
- 4. ročník hudebního festivalu Křtinský hudební čtyřlístek pokračuje dalším koncertem,
  který se uskuteční 30. června 2024 v 17:00 hod. V programu vystoupí slovenský varhaník
  Matúš Sliacky. Tento mladý varhaník působí jako jeden z varhaníků u katedrály
  v Banské Bystrici. Je zakladatelem hudebního festivalu Bach Tribute v Banské Štiavnici.
  V minulosti působil jako varhaník v seminární kapli kněžského semináře v Badíně.
  V programu zazní skladby J. S. Bacha, F. Liszta, G. Beliéra, a dalších autorů.
  Vstupné na koncert je dobrovolné.
- I nadále je možné adoptovat si píšťaly ze křtinských varhan na internetových stránkách
  www.varhanyprokrtiny.cz.
- V sobotu 22. června 2024 vysvětil brněnský sídelní biskup Pavel Konzbul tři novokněze
  pro brněnskou diecézi. Mysleme v modlitbách na ně, i na všechny kněze, kteří v tyto dny
  slaví výročí svého kněžského svěcení, aby jim Bůh žehnal a skrze jejich službu
  také žehnal i všem lidem.

Chystáte se k nám na pouť
nebo navštívit poutní místo?

Plánujete navštívit naše poutní místo? Máte zájem o provedení po areálu
nebo o výklad historie? Chcete být očekáváni? Dejte nám o tom všem vědět.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace